Imádkozzunk együtt kilencedet a Máriabesnyői Mladifest előtt! – 6.nap

Ma van a kilenced hatodik napja. Imádkozz ma is velünk!

Kilenced Szent II. János Pál pápához – 6. nap

Bevezető imádság:

II. János Pál, Karol Wojtyla, szeretett Szentatyánk! Bizalommal fordulok hozzád, aki már a Mennyből tekintesz ránk, és boldogként sétálsz az Ég gyönyörűséges kertjében Mária, a Te szívednek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Tudom, hogy mélyen érző, részvéttel teljes szíveddel azonnal meghallod kiáltásomat és segítségemre fogsz sietni.

Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, akit édesapaként tiszteltem, akinek jelenléte balzsamként hatott rám, és akit rajongva, gyermeki módon szerettem. Segítségért fordulok hozzád, kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A következő kegyelmet/ügyem megoldását kérem Tőled:……………………

6. nap: Kiengesztelődés, Béke és Egység Apostola!

Nem sajnáltál soha sem időt, sem fáradságot, nem kímélted sem erődet, sem egészségedet. Utazásaid során nem volt olyan ország, ahol ne érintetted volna a népek földjét. Majdnem megöltek, megsebesítettek, meg akartak félemlíteni – Te mégis, rendíthetetlenül jártad a világot, hogy elvidd Krisztus békéjét minden fajnak, népnek és vallásnak. Soha egy pápa sem tett annyi erőfeszítést a keresztények egységéért, a vallások közti békéért és kiengesztelődésért, mint Te. Erre mutattál példát Assisiben is. Bocsánatot kértél mindenkitől minden bűnért, melyekkel az Egyház a történelem során megbántott másokat.  Imádkozz értem, hogy én is erős lélekkel, hozzád hasonló módon példát mutathassak embertársaimnak az egység, a békeszerzés és a bocsánatkérés útján! Segíts, hogy olyan lelkülettel tudjak a más keresztény felekezetűek és más vallásúak felé fordulni, mint Te!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

Kép: 777