A MÉCS Családközösség is képviselteti magát a Civil faluban

By 2019-03-26Civil falu

Immár a hatodik lakót jelentjük be a Máriabesnyői Mladifest Civil falujában. Sokak számára ismerős lehet a MÉCS Családközösség neve, hiszen országszerte jelen vannak a plébániákon, lelkigyakorlatokat szerveznek és példát adnak a hívő közösségeknek. Ismerjétek meg a bemutatkozásukat, melyet a honlapjukon is elolvashattok!

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárokból álló csoportok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban.

 A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoport- beszélgetések felépítéséből adódó betűszó. Josef Cardijn bíboros „Láss – Ítélj – Cselekedj” módszere alapján a beszélgetések három fő részre tagolhatók:

Megfigyelés     – személyes tapasztalatok, élmények
É
rtékelés         – a felvetődő problémák értékelése a krisztusi tanítás fényében
Cs
elekvés       – elhatározások megfogalmazása.

A közösségi élet eredményeként a házaspárok hite mélyül; erősödnek a házasságok, boldogabbá válik a családi élet. A házaspárok között tartós barátságok alakulnak ki. A házascsoportok jelenléte erősíti a plébániai közösséget, és a házaspárok a társadalomban is könnyebben és tudatosabban találják és állják meg helyüket.

Ismerd meg a többi lakót is!

És regisztráj a fesztiválra!