Szűzanya üzenete Medjugorjéból

By 2019-04-26Mária

A Szűzanya április 25-i üzenete Medjugorjéból Marija látnokon keresztül.

Kedves Gyermekeim! Ez a kegyelem és az irgalom ideje mindnyájatok számára. Gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet és a nyugtalanság szele uralkodjon bennetek és körülöttetek. Ti, gyermekeim, arra vagytok hívatva, hogy szeretetté és imádsággá váljatok. Az ördög nyugtalanságot és felfordulást akar kelteni, de ti, gyermekeim, váljatok a Feltámadt Jézus örömévé, aki mindannyiótokért meghalt és feltámadt. Ő legyőzte a halált azért, hogy életet adjon nektek, az örök életet. Ezért, gyermekeim, tegyetek tanúságot és legyetek büszkék arra, hogy Benne feltámadottak vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Fordítás olasz szövegről, Kiss Anikó