Én is vágyom a Mladifesten kapható lelki ajándékokra – interjú Ozsváth Kálmánnal, a fesztivál moderátorával

By 2019-05-07Interjú, Program

Mit jelent számodra a fesztivál idei mottója: „Új szívet adok nektek” (Ez 36.26)?

Érdemes kicsi átelmélkedni Ezekiel könyvének ezt a fejezetét és megnézni, hogy művét a próféta a zsidóság történelmének melyik korszakában írta. A kiválasztott nép akkor éppen a babiloni fogságban volt; otthonuk és a szentéjük, vagyis a Templom elpusztult. Látszólag teljes volt a káosz és a reménytelenség. Sokan úgy élhették meg azt az időszakot, hogy Jahve, vagyis Isten büntetetése volt a száműzetés. Nagyon rossz beidegződés, hogy az Ószövetség Istenét bosszúálló istennek gondoljuk, az Ószövetség pedig csak a véres eseményekről szólna, holott ennél jóval többről van szó. Az Úr újra és újra lehetőséget ad a zsidóságnak – Krisztus halála és feltámadása óta pedig az egész emberiségnek is –, hogy bűneitől megtisztuljon, és új életet kezdjen. Szimbolikusan ez a folyamat volt a babiloni és az egyiptomi fogság, majd a negyven éves pusztai vándorlás is. Ahogy Ezekiel próféta írja: a tisztátalan élet, a tisztátalan tettek, a bármi féle bálványozás és bálványimádás mind-mind az Istentől való elfordulást jelenti. Ugyanakkor az Úr mindig megadta a megbánás és a megtérés lehetőségét a kiválasztott népnek, és most is megadja nekünk is. Az évezredek alatt ezzel a hosszú bűnbánati-tanulási folyamattal készítette fel őket a Megváltó érkezésére:

„Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. (…) Amikor megtisztítlak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. (…) Azt mondják majd: Ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje. A rommá lett, elpusztult és lerombolt városokat pedig újból megerősítették, és újból laknak bennük. Akkor megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én, az Úr, megmondtam, és meg is teszem!”. (Ez 36.24-36)

A mostani, legszentebb ünnepünket, a húsvétot megelőző időszak, a nagyböjt is bűnbánati, egyfajta elvonulási időszak volt, hogy megerősödve, megtisztult lélekkel várhassuk Krisztus feltámadását. Ezért is óriási gondolat a Szervezők részéről, hogy az idei Mladifest jelmondatául Ezekiel prófétától választották az ismert idézetet: „Új szívet adok nektek”. A régi ember számára a szív jelképezte a lelket. Vagyis új lelket, új gondolkodásmódot, az újfajta élet lehetőségét adja számunkra az Úr. Ő adja nekünk, Ő ülteti belénk, a Szentlelket küldi nekünk; „Az én lelkemet adom belétek” (Ez 36.27). Nekünk a feladatunk, hogy elfogadjuk ezt a végtelen nagy ajándékot.

Mit jelent számodra Máriabesnyőn egy ifjúsági fesztivál moderátorának lenni?

Egy óriási ajándék, amit köszönök Gergő atyának. Nagy felelősség is, hiszen itt nem én vagyok a fontos, hanem az Ügy. A műsorvezető feladata nem az, hogy magát mutogassa, hanem csak a keretet kell megadnia. Összekötni azokat a lelki programelemeket, amiket a szervezők kiválóan előkészítettek. Nekünk itt adnunk kell, mivel ezért jön a több ezer zarándokhívő. Óriási, hónapok óta tartó előkészítő munkát végeztek Gerő atyáék, amelynek, ahogyan tavaly, biztos, hogy idén is meglesz az eredménye. Bár az ilyen eseményeken mi sokat pörgünk, a háttérben szervezzük és koordináljuk az előadókat, biztosítjuk, hogy az események profi módon működjenek, kissé „önző módon” én is vágyom az itt kapható lelki ajándékokra.

 

Van valamilyen különlegessége számodra a helynek vagy a fesztiválnak?

Medjugorjében már jártam, viszont az ottani fesztiválon még nem. Fantasztikus, hogy Gergő atyáék kitalálták, megszervezték és Magyarországra átültették ezt a fesztivált. Jók a kinti alapok, amihez mi hozzátesszük az itthoni sajátosságokat, a helyszínt, a tanúságtevőket, az egyházi és közéleti szereplőket, a Civil falu résztvevőit és a szolgálatot teljesítőket, akiknek ezúton is köszönjük a jelenlétet és a közreműködést. Meggyőződésem, hogy nagyon nagy szükség van ezekre a nem teljesen megszokott egyházi eseményekre is. Ahogy bérmavédőszentem, Szent II. János Pál pápa is mondta, tárjuk ki a kapukat! Nyitnunk kell, az igazi, Krisztusi alapokon állva a XXI. század eszközeivel is tudnunk kell megszólítani másokat. Nem véletlenül mondta a nagy pápa a fiataloknak: „ti vagytok a világ jövője, az egyház reménye, ti vagytok az én reményem”. Csak egy személyes példa: szeretem a csendes szentmiséket is, de nagy lelki élmény egy gregorián vagy orgonás mise, és bizony jó néha elmenni egy „beat-misére” is. Nem rosszabbul, hanem máshogy érinti meg a Legszentebb Áldozat bemutatása az embert, ha például a zenei szolgálat nem mindig ugyanaz. Így van ez az egyházi programokkal is. Egy fesztivál is lehet ugyanolyan mély tartalmú, mint egy „hagyományos” zarándoklat vagy lelkigyakorlat. Teszem hozzá, lehet, hogy egy fiatalt vagy egy keresőt sokkal jobban megfog egy „bulis” egyházi program, mint egy unalmasnak tűnő és a friss megtérők számára még értelmezhetetlen, hosszú litánia – ami természetesen nagyon szép és rendkívül fontos. És miért ne lehetne mindezt megszervezni egy Mária kegyhelyen? A Szűzanya is fiatal leány volt, amikor igent mondott az Úr Jézusra és ezzel első segítője lett az Üdvözítő munkájának.

Miért javaslod, hogy a fiatalok jöjjenek el erre a három napra?

A Máriabesnyői Mladifesten mindenki megtalálhatja a magának legjobban megfelelő lelki programokat. Fiatalos, de rendkívül mély zenék és énekek lesznek, gyönyörű tanúságtételek, ismert előadók a civil, az egyházi és a közéletből. A csodálatos környezetben lehetőség van a csendes elmélyülésre, beszélgetésekre, gyónásra és szentmisére. Széles az intervallum. A szervezők mindent megtettek azért, hogy igazi lelki élményekkel gazdagodjunk. Legyünk fiatalok vagy örökifjak, egy ilyen egyházi fesztiválon hatalmas ajándékokat kaphatunk. Mátraverebély Szentkút, Márianosztra, Csíksomlyó, vagy éppen Máriabesnyő – a lelkünk legyen szélesre tárva és megkapjuk az „új szívet”.