Marinko atya tanúságtétele

Marinko Sakota atya, Medugorje plébánosa nagy örömmel fogadta 2018-ban a megkeresésünket és áldását adta a magyarországi Mladifest elindulására. 

Támogatását abban is kifejezésre juttatta, hogy számtalan elfoglaltsága mellett igyekezett mindig velünk lenni Máriabesnyőn. Idén a távolság és a bezártság miatt online tanúságtétellel készült, hallgassátok szeretettel: