Legyetek jók ha tudtok

By 2020-05-26Hírek, Lelkiség

Május 26-án ünnepeljük Néri Szent Fülöp atyát,a II. Máriabesnyői Mladifest védőszentjét.

Bizonyára ismeritek Luigi Magni olasz rendező munkáját, az 1983-ban bemutatott Legyetek jók ha tudtok – Néri Szent Fülöp munkásságát, életét bemutató filmet.

A Néri Szent Fülöp életét feldolgozó családi film az 1500-as évek Rómájában játszódik. Fülöp atya elhagyott gyermekeket nevel. Magához fogadja a kis tolvaj Cirifischiót, az éles eszű, melegszívű fiút. Fülöp tiltása ellenére Cirifischio barátkozik Jakab mesterrel, az üstkováccsal, aki kártyából megjósolja a fiú jövőjét és megmutatja neki a szép mór lányt egy ajtórésen keresztül, aki felé a fiatal fiú ekkor még érdektelen. Amikor a pap a gyerekkel egy este koldulni indul, egy fiatal bíborossal találkoznak (Caprarola hercegével), aki durván és nagyképűen bánik velük. A bíboros kíséretében egy szép arcú fiatal apród is van Leonetto néven, aki durván félrelöki őket, ezért Cirifischio bosszút esküszik. Árvagyerek társaival együtt egy kertben megtámadja az apródot, akiről kiderül, hogy igazából kislány, Leonetta, és a bíboros szeretője. Fülöp atyát teljesen megrázza a tény. Cirifischio később a bíborost megdobja egy kővel, amiért elfogják, hogy kivégezzék. Fülöp atya értesül az elfogásról és az este folyamán az ördög megkísérti Szűz Mária képében, de Fülöp felismeri és arcon köpi a kísértőt. Másnap Fülöp megzsarolja a bíborost, hogy a pápa tudomására juttatja életmódját („Borgiák bűnét”), majd magával viszi a kislányt és az elfogott Cirifischiót. Leonetta először Ignác atya által vezetett jezsuiták katonai szigorral irányított iskolájába kerül, de Cirifischio – miután megkísérti az üstkovács képében az ördög – megpróbálja őt megszöktetni az ördög segítségével. Fülöp atya egy vödör szenteltvízzel ártalmatlanná teszi az ördögöt; Loyolai Szent Ignác, a jezsuiták vezetője szabadon engedi a két gyermeket, akik Fülöp atyánál nőnek föl.

 

Telnek az évek, Leonetta és Cirifischio szép fiatal felnőttekké serdültek. Éppen eljegyzésükre készülődnek, amikor az ördög egy seprűkötő asszony alakjában egy ürüggyel kocsmába küldi Cirifischiót, aki ott újból találkozik a bíborossal. A megkísértő helyzetben gazdag úr kötekedni kezd vele, mire a fiatalember leszúrja. Közben Fülöp atya az eljegyzési lakomára illusztris személyiségeket vonultatott fel: Loyolai Szent Ignác mellett Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János, Xavéri Szent Ferenc és Borromeo Szent Károly jött el vendégségbe. Éppen kezdődne a lakoma, amikor Cirifischio beesik az ajtón: megölte a bíborost, menekülnie kell. Fülöp rájön ki volt a kísértő, a seprűkötő asszonyt elkergeti.

 

Újból telnek az évek, Fülöp atya egyre öregszik. Egy nap egy apáca érkezik hozzá látogatóba: Leonetta az, aki zárdába vonult, de Fülöp azt hiszi kísértés és arcon köpi, ahogy korábban a Szűz Mária kísértést. Együtt imádkoznak Cirifischióért, akiből időközben híres rablóvezér lett. Közben az ördög egy szép mór nő alakjában jelenik meg megint (aki édességet árul). Fülöp ismét felismeri benne az ördögöt, de sikertelenül próbálja ártalmatlanítani, sőt a szép mór nő megpróbálja bujasággal megkísérteni Fülöpöt, sikertelenül. Fülöp atya ezután – egyházi kérésre – próbára tesz és leleplez egy csodatévő apácát, akiből hiányzik az alázatosság, így okoskodása szerint csodatévő se lehet. Ezután V. Piusz pápa barátsággal fogadja Fülöpöt. A mór nő elcsábít, majd megöl egy fiatal nemesfiút. Fülöp atya egy csoport gyerekkel behatol a mór nő házába, akinek a tűzhelyéből elkárhozott lelkek jajai hangzanak. A nő alakja megjelenik a tűzben és megpróbálja elcsábítani a papot, de az visszautasítja, majd a kisfiúkkal lepisilteti a tüzet, mire az elalszik.

 

Ezután az ördög egy szobrász képében költözik be újra a templom szomszédságába. Éjszakai vándorlásai során Fülöp atya egy titokzatos szerzetesbe botlik, aki igazából nem más, mint V. Szixtusz pápa. A pap magával viszi a szerzetest a Colosseumban tanyázó rablókhoz, ahol egy gyermeket fog megkeresztelni. A rablók vezére Cirifischio, aki egyben a kisbaba keresztapja is. A keresztelő után a „szerzetes” által hívott katonák mindenkit elfognak.

 

Cirifischiót halálra ítélik. Fülöp atya meglátogatja a börtönben; a rabló eldicsekszik neki élményeivel, gazdagságával és hódításaival. Leonettát is megemlíti: biztos „egy koldushoz” ment feleségül, mondja, amire Fülöp atya rábólint. Végül Cirifischio megmutatja a papnak legszebb hódításának arcképét: a szép mór nő az. Fülöp atya tűzbe dobja a képet, mire az felrobban. Ekkor döbben rá Cirifischio, hogy összes élvezete és gazdagsága csak az ördög ajándéka volt. Végül megjelenik Leonetta, apácaruhában. A rabló rájön, hogy Leonetta férje, a „koldus” – Jézus.

 

Fülöp atya elmegy kegyelmet kérni Szixtusz pápához, ahol rá kell jönnie, hogy az azonos az éjjeli szerzetessel. A pápa nagy tisztelettel viseltetik a pap iránt, kegyelmi kérvényét ugyan elutasítja, de bíborossá akarja tenni. Bíborosként megkegyelmezhet Cirifischiónak Fülöp atya, de mégis elutasítja a bíborosi kalapot. Cirifischiót fölakasztják; az immáron megtért férfi nagy összeszedettséggel és reménnyel megy a halálba.

 

Végül megjelenik Fülöp atyánál a pápa szabója (aki Fülöp feltételezése szerint újból az ördög emberi alakban) és bíborosi ruhát ad rá. A pap bemutatja a bíborruhát védenceinek, de azok alig akarják így felismerni és megszeppenek – erre ő leveti a cifra ruhát és visszavedlik egyszerű „Fülöp atyává”. A film egy kislány arcával és a “LAUS DEO” (dicséret Istennek) szavakkal végződik.

A film itt elérhető!

Forrás: www.wikipedia.hu

Foto: www.port.hu