Bátorság én vagyok ne féljetek!

By 2020-08-13Egyéb

Tomo Vuksic érsek szentbeszéde augusztus 3-án, Medugorjéban a Mladifesten.

Mt 14,22-36

Ezután mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget. Miután elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, még mindig egyedül volt ott. A bárka pedig már sok stádiumnyira volt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél volt. Éjjel pedig, a negyedik őrváltás idején odament hozzájuk a vízen járva. Amikor a tanítványok meglátták őt, amint a tengeren jár, megrettentek és azt mondták: ,,Kísértet! és félelmükben kiáltozni kezdtek. Jézus azonban mindjárt szólt nekik: ,,Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter így válaszolt neki: ,,Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád menjek a vízen; Ő azt mondta: ,,Gyere!”; Péter kiszállt a bárkából, elindult a vízen és Jézushoz ment. Mikor azonban látta az erős szelet, megijedt, merülni kezdett, és felkiáltott: ,,Uram! Ments meg engem! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt és azt mondta neki: ,,Te kishitű! Miért kételkedtél? Amikor beszálltak a bárkába, elállt a szél. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és azt mondták: ,,Valóban Isten Fia vagy! Átkeltek a tavon és Genezáret földjére jutottak. Amikor annak a helynek a lakosai felismerték őt, üzentek az egész környékre, odahozták hozzá mindazokat, akik betegek voltak, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Akik csak megérintették, meggyógyultak.

Excellenciás Érsek Úr, Medugorje Apostoli Nunciusa, Tisztelt Tartományfőnök atya, kedves plébános atya és pap testvérek,

Kedves Fiatalok! Jézus Barátai

Az evangélium tanításából amit ezekben a napokban hallotok a szentmisén Jézus nyilvános tanítását kísérhetjük Galileán keresztül. Ezen a vidéken visszavonult, miután megtudta hogy Keresztelő Jánost elfogták, a hír nagyon elszomorította, de következetesen folytatta a küldetését.

Az embereknek a száma, akik hallgatták pedig egyre csak növekedett. Ő pedig világos üzenetekben és példabeszédekben szólt hozzájuk, csodát tett és segített az embereknek, azoknak akik bajban voltak. Mindezt azzal a szándékkal, hogy megnyissa szívüket és a lelküket. A megtérés elfogadását hangsúlyozta és azt, hogy minden emberhez elközelgett Isten országa, amit nyilvános működésének az elejétől hirdetett.

Amíg Jézus így prédikál, Heródes megölte Keresztelő Jánost, a hír pedig erről a tragédiáról a galileai tónál találta Jézust, amit a zsidók nagyon szeretek tengernek nevezni. Jánosnak a halála nagyon meg megrendítette Jézust és hallottuk tegnap a szentmisében Máté evangéliumából, hogy amikor Jézus ezt hallotta elment egy magányos helyre, hogy egyedül legyen.

Máté evangélista azt írja, hogy amikor a nép meghallotta, hogy Jézus a közelben van akkor elsiettek utána és egy nagy tömeg gyűlt össze. Jézus pedig meggyógyította a betegeket és megsajnálta az éhező népet, ezért táplálta a csodálatosan megszaporított kenyérből, több mint ötezer férfit nem számítva az asszonyokat és a gyerekeket és itt folytatódik – amit ma este hallottunk – az evangéliumból.

Az Egyház elénk hozza Máté evangéliumának következő fejezetét. A csodálatosan megszaporított kenyér után meg tudjuk, hogy Jézust még mindig a Keresztelő János halála nyomasztja. Miután táplált őket Jézus kérte, hogy menjenek a csónakkal a túlsó partra, míg ő elbocsátja a tömeget, majd felment a hegyre és egész este egyedül volt, így írja le Máté apostol.

Kedves Testvéreim!

Jézus valamilyen okból rákényszerítette az ő tanítványait, hogy a csónakkal menjenek át a túlsó partjára és azt kérdezzük miért.? János apostol az evangéliumban ugyanígy leírja ezt a történetet, azt mondja hogy Jézus azért tette mindezt, mert a táplált tömeg a csoda láttán Jézust királlyá akarták koronázni. Ezt feltételezzük, hiszen az apostolok is leborultak a történteket látva, a nép pedig nagyon lelkesedett, Jézus pedig védte a saját küldetését. Nem akart politikai és győzelmi emberként tetszelegni, ezért küldi el a tanítványokat a tó másik oldalára, ő pedig a magányban imádkozik

A galileai tóról csak néhány információ: 21 kilométer hosszú 13 km széles 166 négyzetkilométer a felszíne, a legmélyebb pontja 43 méter. Ami különössé teszi, hogy körülbelül 210 méterrel a tengerszint alatt helyezkedik el, ezért a második legmélyebben fekvő összefüggő víztükör. Ennél a helyzeténél fogva meglepően kiszámíthatatlan tó, ezt az apostolok is megtapasztalták amikor a csónakjukat a hullámok elkezdték dobálni és az erős ellenszélben a hullámokkal harcoltak egész éjjel. Jól ismerték ezt a tavat, mert még mielőtt Jézus meghívta volna őket ez volt a munkahelyük, ott halásztak. A negyedik órában, ahogyan az evangélium mondja, ez körülbelül a három és a négy óra között van hajnalban, Jézus megszakította az imádságát a hegyen és eljött hozzájuk a vízen járva, hogy segítsen nekik.

A fáradt és megfélemlített apostolokat, az éjszaka megjelenő Jézus nagyon megrémítette. Jézus pedig nyugtatta őket:

Bátorság én vagyok ne féljetek!

és nagyon fontos, ahogyan Jézus bemutatkozik az apostoloknak, egyanaz a forma, amivel az Isten Mózeshez fordul az égő csipkebokornál, vagyok aki vagyok, mondja Jahve.

Ez az a név, amit a hívek közössége Istennek hívott, az Ószövetségben. Az angyalok énekét harsogták: szent, szent, szent a seregek Ura, ahogyan a katolikus hívek is éneklik a mennyei liturgiában, amelyet minden szentmisén elmondunk

Pontosan ezért, amikor hallották az Isten nevét Péter apostol azt mondja:

Uram Istenem, ha te vagy, akkor parancsold meg, hogy hozzád jöjjek a vízzen.

Kilépve a bárkából elindul Jézus felé a vízen és itt a csoda. Jézus az istenségének a kinyilvánítása, amikor Péter az összes apostol nevében megvallja a hitét az ő istenségében és azt mondja: Uram, Istenem.

A másik nagy tanítása ennek az evangéliumi részletnek az apostoloknak a viselkedése, különösen Péter apostolé. Jézus szavára, én vagyok ne féljetek, kész kimondani azt hogy Uram és ezzel megvallja Jézus istenségét, de mindjárt Pétert elfogja a kétség és azt mondja ha te vagy, és amikor Jézus azt mondta, hogy menjen hozzá a vízen, akkor Péter valóban elindult és így egy kicsit gyógyult az ő hitetlensége. De a szél és a hullámok hatására egy pillanatig újra elkezdek kételkedni. Csak egy kis ideig hitt, majd Jézus kinyújtotta a kezét és így felet, te kicsiny hitű miért kételkedel.

Kedves Testvéreim!

Jézus csodái mindig eszközök, amivel kifejezi az ő gondoskodását és szeretetét a szükséget szenvedők felé és segíti megoldani a nehézségüket, ez csak egy módja az ő prédikációjának és az evangélium hirdetésének szolgálatának. Az ő csodája mindig a jónak a szolgálatában áll, és hogy a vízen jár ez is azért van, mert Jézus istensége ennek a csodának a csúcsa. Tehát ez a csoda kivívta az apostolokból, hogy mentsék meg az életüket ebben a nagy bajban és hívták Jézust, hogy segítsen és Jézus csodálatos módon megszabadította az apostolokat a veszélyből és megszületett az ő elismerésük: valóban te vagy az Isten fia

Parancsold, hogy hozzád menjek a vízen. Ezek a szavak amelyeket Péter mondott, az ő hitének megerősítésére szolgált.

Ezért mi, Jézus hívei kérjük őt, hogy őrizzen meg bennünket a kishitűség kísértésétől, a kicsinységtől, amikor Jézusnak meg kellett Pétert fednie azt mondja: kicsinyhitű miért kételkedel?

Máté evangéliumából mindnyájuk számára, különösen Ti számotokra kedves fiatalok tanít bennünket, hogy az emberi élet és az ember hite az Istenbe hasonlóan áthajózható, mint amit az apostolok megéltek.

Tehát amikor az életünknek a másik oldalára utazunk és szeretnénk irányba maradni, akkor elég sok az éjszaka és sokan akarnak bennünket bizonytalanná tenni, hogy elveszítsük a bátorságunkat és azt akarják, hogy feladjuk. Csökken a látásunk ilyenkor és ellenszelekben nehezen tudunk a hit útján megmaradni, de tudjuk, hogy Jézus így szeret bennünket, ami Üdvözítőnk. Azért jött az emberek közé, mert pontosan ilyenek és tudjuk jól, hogy nekünk is akik az ő tanítványai vagyunk most ma este azt mondja miközben a másik oldal felé utazunk: bátorság én vagyok ne féljetek.

Köszönjük neki ezt és kérjük, hogy Isten mindnyájunk által legyen segítségére testvéreinknek Krisztus a mi Urunk által.

Amen

Fordította: Sarnyai Andrea

Fotó: Medjugorje Youth festival facebook