Medugorje szeret benneteket

By 2020-08-10Egyéb

A 31. Mladifest harmadik napján, augusztus 3-án, Henryk Hoser érsek tartotta a katekézist. Tanítását a következőkben közöljük.

 

Kedves Fiatalok!

Akik itt együtt vagytok és hallgassátok a katekézist, hozzátok fordulok. Köszöntöm a fiatalokat, a kevésbé fiatalokat, akik itt vannak és azokat akik szerte a világban az interneten keresztül követnek bennünket. Összegyűltetek Medugorje területén, amely befogadott benneteket, a medugorjei plébánia szívvel és lelkesedéssel várt benneteket.

Ez az Egyház aki jelen van itt Medugorjéban, szeret benneteket és vonz titeket. Az Egyház nem egy plébániahivatal, nem egy bürokratikus iroda, egyszóval: család, Isten gyermekeinek családja. II. János Pál pápa az Egyházat édesanyának és nevelőnek hívta, mert az Egyház a keresztség szentsége által születik. Az Egyház nevel bennünket, képez minket, hogy a megfelelő érettséget elérjük és aztán részesüljön a bérmálás szentségében.

Az Egyházban van Atyánk, aki az Isten, van Édesanyánk ő a boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja és ennek az Egyházháznak különleges szeretete van az emberek csoportja felé. Ti tudjátok, hogy az Egyházban különös, privilegizált helyen helyezkednek el a szegények. Ferenc pápa ezt mindennap hangsúlyozza.

De az Egyháznak különleges szeretete van a fiatalok felé is,

ezért szeretném ezt megmutatni nektek ma, hogyan mutatták meg a szeretetüket a pápák a fiatalok felé. Ti tudjátok, hogy a mi szeretett pápánk, II. János Pál pápa elindította a fiatalok világtalálkozóját 1986-ban és ezután pedig megírta az első üzenetét amelyet a fiatalokhoz intézett.

18 levelet írt a fiataloknak, kiemelnék  kis morzsákat, elemeket az üzenetekből.

1987 – ben II. János Pál pápa, János leveléből idézett: Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk (Jn. 4,16).

Sok ember boldogtalan, megpróbálnak szeretni és szeretve lenni. A Szent pápa azt mondja, hogy az ember nem tud szeretet nélkül élni. Önmaga számára is érthetetlené válik, tehát nem tud szeretet nélkül élni és nincs az életének értelme ha nem kap szeretetet és nem tudja befogadni a szeretetet. Tehát az ember, ha nem találkozik a szeretettel, ha nem tapasztalja meg a szeretetet és nem lesz az övé ,akkor nélküle marad.

Milyen sok ember mondja: senki nem szeret engem, nem értékelnek, nem tisztelnek, nem találom az életemnek az értelmét, mert senki sem szeret. Eljutnak addig, hogy aki nincs szeretve, az nem szeret. A pápa azt mondja hogy az ember nem tud élni, ha önmagát nem tudja szeretni, ezért hívlak benneteket, hogy növekedjetek az emberségben és adjatok elsőbbséget a lélek értékének.

Hívlak benneteket, hogy váljatok új emberekké, akik hálásak és mind jobban és jobban elfogadják Isten jelenlétét az életükben, aki a szeretet és ezzel a szeretettel tudunk előre haladni. A pápa azt mondja induljatok el.

Ferenc pápa mondta a fiataloknak: álljatok fel a kanapéról és induljatok el, hogy ezt meg tudjátok tenni, el tudjatok indulni kell, hogy az időtök tele legyen imádsággal, beszélgetéssel vággyal a megtérésre és a boldogabb életre. Ami a legfontosabb a beszélgetés azzal, aki szeret minket. A pápák azzal fejezik be az üzeneteiket, hogy a Szűz Anyához fordulnak segítségért.

A lengyel pápa azt mondja: a boldogságos Szűz Mária oltalmát kéri a fiatalokra, aki az Úr alázatos szolgáló leánya, hitt az Atya ígéretében, Krisztust ajándékozta nekünk, és ő a mi békénk.

II. János Pál pápa halála előtt néhány hónappal írta ezt a levelét, 2005-ben.Ez volt a felkészülés a fiatalok világtalálkozójára és a mottója ennek a találkozónak az volt: eljöttünk, hogy hódoljunk neki (Mt 2,2). Az ő eljövetelük célja az volt, hogy hódoljanak a gyermek előtt. Ti tudjátok, hogy a csillag vezette őket, tehát a bölcseket és amikor látták a csillagot akkor nagy örömet éreztek és ez a csillag vezette őket el Krisztus születésének helyéhez.

A pápa azt mondja, hogy fontos kedves fiatalok megtanulni a jeleket, megérteni amelyeken keresztül az Isten vezet minket. A mi utunkon is szükségünk van jelekre. Amikor az autót vezetitek akkor nézitek a jelzőtáblákat, amelyet mutatják az utat. Szeretem azt mondani, hogy nekünk ilyen elektronikus vezetőnk van, a Szentlélek. Végezetül a pápa azt mondja, hogy Mária az Eucharisztikus Asszony, a Bölcsesség Asszonya vezesse a ti lépteiteket, világosítsa meg azokat és tanítson meg benneteket szeretni, azt ami igaz, szép és jó. Tehát Szeressétek azt ami: igaz ami jó és ami szép.

Most lépjünk tovább, XVI. Benedek pápához, ő nyolc üzenetet irt a fiataloknak, az első 2006-ban volt. A pápa azt mondja, hogy II. János Pál pápa, szeretett pápánk megmagyarázta a 118-as zsoltárt azt mondja: aki imádkozik az dicsőíti istent, az ő törvényét, róla elmélkedik éjjel és nappal, hozzá irányítja lépteit és a pápa azt mondja, hogy kedves fiatalok szeressétek Isten igéjét és az Egyházat. De miért fontos szeretni Isten igéjét? Mert Isten Igéje vezet bennünket, utat mutat nekünk, megmagyarázza azt ami az életünkben történik, az Isten Igéje világosságot ad nekünk. Az Isten Igéje lámpás lábunk előtt, amely megvilágítja az utunkat amely gyakran sötét. Tehát szeressetek és kövessétek az Egyházat, amely az ő alapítójától kapta a küldetést, hogy az embereknek megmutassa az igazi boldogság útját.

Kedves Fiatalok!

Hívlak benneteket, hogy legyetek kapcsolatba a Szentírással.

Fogjátok a kezetekben, legyen olyan számotokra, amely megmutatja, hogy merre menjetek az úton, olyan mint egy iránytű. A Szentlélek segít nekünk megérteni azt, hogy mit ír a Szentírás. Jézus azt mondja: én küldelek benneteket, a Szentlélek pedig megerősít benneteket.

Végül a pápa azt mondja, hogy Mária aki együtt volt az apostolokkal a felső teremben, amikor eljött a Szentlélek, ő legyen a ti édesanyátok és vezetőtök, tanítson meg benneteket befogadni Isten szavát, megőrizni és szívetekben elmélkedni róla, ő ezt egész életén keresztül tette. XVI. Benedek pápa az utolsó üzenetét, 2013-ban írta a fiatalokhoz és ennek a címe: Menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket. (MT 28,19), ezt a találkozót Brazíliában, Rió de Janeiróban szervezték meg egy szimbolikus városban. A város fölé magasodó, kitárt karú Krisztus szobor az Úr kinyújtott keze mindenki felé, aki hozzá jön. Az ő szívéből hatalmas szeretet árad, amely mindnyájatokat szeret.

II. Pál pápa mondta: lelkesen építsétek a jobb világot, attól jobbat, mint amilyet a ti elődjeitek építettek. Tegyetek tanítványommá mind a népeket, ez az evangelizáció. Az evangelizáció mindig az Úrral való találkozással kezdődik. Azt kérdeztem fiataloktól, hogy mi az, ami legnagyobb hatást gyakorol rájuk Medugorjéban? Az volt a válassz: itt érezzük a jelenlétet és a találkozást Máriával és Jézus. tehát meg vagyunk hívva arra, hogy találkozunk velük.

Végezetül Ferenc pápa üzeneteit nézzük meg, eddig hét üzenetet írt a fiataloknak. A pápa 2014-es első levelében azt mondta: ebben az időben amikor vonz bennünket olyan sok hamis boldogság ne elégedjünk meg a kicsikével, ne éljük az életünket miniatűrként, hanem vágyakozzunk a nagy dolgokra.

Ferenc pápa bejelentette II. János Pál pápa szentté avatását és azt mondja, hogy ő a fiatalok világ találkozójának nagy védőszentje lesz és a szentek közösségében atyánk és barátunk. Ferenc pápa azzal zárta le, hogy Máriát hívta segítségül és azt mondta a Szegények Édesanyja, az új evangelizáció csillaga segítsen, hogy megéljük az evangéliumot hogy életünkben megtestesüljön a boldogság és legyen bátorságunk ahhoz, hogy boldogok legyünk.

Erre az évre 2020-ra Ferenc pápa ismét egy levelet írt. A Panamai világtalálkozóra emlékezett ami volt és a lisszaboni találkozóra készül, ennek az üzenetnek az volt a mottója: „Ifjú, mondom neked: kelj föl!” (vö. Lk 7,14). Ezek a szavak, amelyet Jézus egy fiatalhoz intézett, aki halott volt. Ifjú mondom neked kelj fel, kelj fel mert tanúvá teszlek téged, annak tanújává amit láttál.

Hogyha elvesztetted a belső erődet, az álmaidat, a lelkesedésedet, a reményedet és a nagylelkűségedet, akkor Jézus eljön hozzád, ahogyan elment az özvegy halott fiához és az ő feltámadásának erejéből azt mondta a fiúnak, ifjú mondom neked kelj fel. Ma sok fiatal olyan, mint a zombi. A pápa erről a valóságról beszél. A testi halálról a lelki halálról az érzelmi és a társadalmi halálról. Van amit meg kell tennünk hogy a másik visszatérjen az életbe, vannak olyanok akik csak vegetálnak és azt gondolják, hogy élnek, pedig belsőleg halottak. Az evangélium azt mondja, hogy a fiatal elkezdett beszélni.

Az első reakciója az embereknek, akiket vissza hozott az életbe, elkezdenek beszélni félelem nélkül. Kifejezésre juttatják a szükségleteiket, az álmaikat, vágyaikat. Ezek az emberek lehet, hogy korábban ez nem tették meg, mert azt gondolták, hogy senki sem fogja őket megérteni.

Imádkozzunk Máriához az Egyházért, hogy mindig legyen esély a gyermekeknek, akik sírnak, akik vágyakoznak az új életre. Minden gyermek amikor meghal, akkor az Egyház is meghal, és amikor feltámad akkor az Egyház is feltámad vele.

Kedves Barátaim!

Ezek a kis morzsácskák a különböző pápák üzeneteiből segítsenek nekünk hogy elinduljunk egy új úton. Ajánljátok fel életeteket Jézusnak és Máriának. Ez a legjobb dolog amit Medugorjéban tehettek.

Fordította: Sarnyai Andrea

Fotó: www.brotnjo.info