Máriabesnyő – Van plébánosunk!

By 2019-03-04Hírek

Sztankó Attila zebegényi plébánost nevezte ki Beer Miklós váci megyéspüspök a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika plébánosává február 28-án.

Dr. Beer Miklós megyéspüspök Úr, Dr. Sztankó Attila atyát nevezte ki a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika főpapjává. Fogadjuk Őt nagy szeretettel és imádsággal!

A Jóisten bőséges áldása és a Besnyői Szűzanya oltalma kísérje Plébánosunk szolgálatát. Attila atya Nagyböjt I. vasárnapján fog bemutatkozni.

Imádság Bazilikánk Plébánosáért:

Urunk, Istenünk, ki népedet a papság szolgálata által kormányozod, hallgasd meg kérésünket, melyet Bazilikánk Plébánosáért, Attila atyáért eléd terjesztünk. Tedd őt állhatatossá akaratod megvalósításában, hogy szolgálatával és életével a te dicsőségedet mozdítsa elő Krisztusban, a Besnyői Szűzanya hathatós pártfogásával.
Amen

Forrás: mariabesnyo.vaciegyhazmegye.hu
Kép: ujember.hu