Ez történik nagycsütörtök este

A szent három nap a nagycsütörtök esti szentmisével kezdődik: Bese Gergő atya ezt az estét mutatja be legújabb blogbejegyzésében.

Nagycsütörtök este gazdag liturgia veszi kezdetét. Az utolsó vacsora és a Getszemáni kert eseményei elevenednek meg az oltárnál.

Jézus együtt van tanítványaival, ott van mindenki és a pászka vacsorára készülnek. A tanítványok nem is sejtik (Júdás kivételével), hogy mi vár a Mesterre. Vélhetően meghallgatták a történetet az egyiptomi kivonulásról, azonban az apostolok nem is gondolták volna, hogy az igazi áldozati bárány egy asztalnál ül velük.

Pedig a vacsora nem szokványos. Jézus a kenyérben és borban önmagát adja át. Megtöretett testét és kifolyt vérét, hogy új és örök szövetséget kössön az emberiséggel. Megalapította az Eucharisztiát.

De az Eucharisztia adása és vétele tiszta és alázatos szívet kíván. Ezért nagyon erős gesztust tesz az Úr, lehajol és megmossa a tanítványainak a lábát. Végsőkig menően szerette őket, még akkor is ha ismerte félelmeiket, legmélyebb titkaikat.

Példát ad, hogy Isten mennyire alázatos, és mit jelent a szolgáknak szolgájává válni.

A vacsorán megalapítja a papság rendjét is, és arra szólítja fel az „újmiséseket”, hogy „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. A felszólításnak eleget téve mutatunk be minden nap szentmisét és mondjuk ki az átváltoztatás szavait 2000 éve.

A vacsora közben lehull a lepel az árulóról. Júdás lebukik és szégyenében ott hagyja övéit, kezdetét veszi az elfogás előkészítése. Az iskarióti fejében felszabadító Messiáskép élt, egy hadvezér képe, aki erővel kiűzi az elnyomó rómaiakat és beköszönt a szabadság. Ehhez az elképzeléshez nem illeszkedett Jézus személye. Pénzéhsége pedig kapóra jött a főpapoknak, akik 30 ezüstöt fizettek az árulásért….

A vacsora után egy séta következik az Olajfák hegyének lábához, a Getsemáni kertbe. Jézus imádságra, virrasztásra hívja tanítványait, mert fél.

Az egyik leghitelesebb emberi vonás: félelem, könnyek.

El akarja kerülni a rá váró borzalmakat, de közben át is adja magát az Atya akaratának. Emberi mivoltján éppen ez mutat túl, hogy nem az ő akaratát akarja az Atyára erőltetni, hanem megbízik az Istenben. Ezért higgadt akkor, amikor Júdás a katonákkal megérkezik és nyugodt akkor is, amikor Kaifás udvarában hazugságokkal megvádolják.

Jézus ezt az éjszakát már börtönben tölti és várja a hajnalt, hogy elkezdődjön a bűnök bocsánatáért végzett áldozata, és a bárány vére tisztára mosson mindannyiunkat.

Bese Gergő atya

Fotó: Gyöngyös OFM
Forrás: 777blog