Imádkozzunk együtt kilencedet a Máriabesnyői Mladifest előtt! – 3.nap

Ma van a kilenced harmadik napja. Imádkozz ma is velünk!

Kilenced Szent II. János Pál pápához – 3. nap

Bevezető imádság:

II. János Pál, Karol Wojtyla, szeretett Szentatyánk! Bizalommal fordulok hozzád, aki már a Mennyből tekintesz ránk, és boldogként sétálsz az Ég gyönyörűséges kertjében Mária, a Te szívednek oly kedves Édesanya és Királynő mellett. Tudom, hogy mélyen érző, részvéttel teljes szíveddel azonnal meghallod kiáltásomat és segítségemre fogsz sietni.

Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, akit édesapaként tiszteltem, akinek jelenléte balzsamként hatott rám, és akit rajongva, gyermeki módon szerettem. Segítségért fordulok hozzád, kérlek, vidd el imáimat a Mennyei Atya elé! A következő kegyelmet/ügyem megoldását kérem Tőled:……………………

3. nap: Reménység Hirdetője!

Még haldokolva is ezt suttogtad felénk:  – Ne féljetek! Ne szomorkodjatok! Segíts, hogy én is ilyen rendíthetetlen bizalommal, örömteljes szívvel és bátorsággal hordozzam Istentől kapott keresztemet! Segíts, hogy a csüggedést félresöpörve új és új reménnyel ébredjek! Buzdíts, hogy a fájdalmak tengerében soha ne süllyedjek el, hanem bizalommal megfogjam Mária kezét, s Vele együtt szüntelenül Jézusra tudjak tekinteni! Segíts abban is, hogy reménységet, bizalmat sugározzak mások felé!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség! Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk!

Kép: 777