Marinko atya üzenete Szent József ünnepén

By 2020-03-22Lelkiség

Marinko atya üzenete Medjugorjéból Szent József ünnepén, március 19-én. Az üzenetet Sarnyai Andrea fordításában Bese Gergő atya tolmácsolja nekünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Međugorje barátai! Kedves testvéreim szerte a világban, akik azon lelkiség által kapcsolódtok Međugorjéhoz, amelyet a mi Égi Édesanyánk Mária, a Béke Királynője hozott el ide számunkra, szívből köszöntelek benneteket és néhány szót szeretnék szólni hozzátok.

Ma, Szent József ünnepén, ebben a helyzetben, egy üzenetet kaptunk mindnyájan, ez pedig Szent József és Mária életének üzenete. Azt kérdezzük, milyen helyzetben van József? Nagyon nehéz helyzetben! Eljegyezte Máriát, Mária pedig gyermeket vár. Jól tudja, hogy nem az ő gyermekét hordozza Mária. Milyen nehéz helyzet! Mit kell tenni? Hogyan viszonyuljon a helyzethez? József nagy bajban van, de ő igaz ember, nem marad meg csak a saját terveinél, a saját gondolatainál, a saját vágyainál. Nem gondolja azt, hogy csak az a helyes, amit ő gondol, ahogyan ő látja a dolgokat, hanem nyitott. Nyitott Isten terveire, Isten látásmódjára. És amikor az angyal azt mondja neki: „József, ne félj! Ne félj magadhoz venni Máriát!”, akkor József ezt elhiszi. József hisz az angyalnak és feleségül veszi Máriát.

Kedves barátaim, nagyon fontos szavak ezek ma mindnyájunk számára: Ne félj! Ezeket a szavakat mondja Gábor angyal Máriának is: „Ne félj!” „Mária ne félj! Az Úr veled van!”

Ezeket a szavakat mondja az angyal Józsefnek is: „József, ne félj!”

Ezeket a szavakat mondja ma az Úr mindnyájunknak: Ne féljetek!

Természetes, hogy létezik a félelem, amely jogos is, vigyáznunk kell, óvatosnak, fegyelmezettnek kell lennünk. Ügyelnünk kell a higiéniára, mert helyes és nagyon fontos. Nem szorongva, nem félelemben, hanem hitben! Abban a hitben, hogy az Úr velünk van, hogy mindannyian az Úréi vagyunk és minden jó lesz. És ez a helyzet számunkra egy nagy lehetőség. Tekinthetünk rá tragikusan, olyan valamire, ami tragédia, és bizonyos értelemben az is, nehéz helyzet, de lehetőség, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Alkalom arra, hogy visszatérjünk Istenhez, visszatérjünk az imádsághoz, a családhoz, az igaz értékekhez.

Amikor minden jó, akkor mi elfelejtjük az Istent. Amikor minden jó, akkor mi a kényelmet keressük, a szórakozást, hogy anyagi értelemben jó legyen számunkra és elfelejtjük azt az egy szükségest, azt az egyetlen fontosat, amit Jézus mond Mártának. Hát, itt van most ez a pillanat!

Valójában ebben az időben mi csak egyet kérdezünk, keressünk. Ma csak egyetlen dolog fontos számunkra, hogy túléljük ezt az időszakot. Mi keresztények, azonban nem csak így tekintünk az egy fontosra, hanem Krisztussal szeretnénk élni, most és az örökkévalóságban! Most Krisztussal élni!

Kedves barátaim ez egy lehetőség a rózsafüzér imára, hogy kezünkbe vegyük a rózsafüzért. A Szűzanya arra tanít bennünket, hogy a rózsafüzérben erő van! Rózsafüzért a kezekbe! Olvassuk Isten szavát, böjtöljünk, menjünk fel a Križevacra, a Jelenések hegyére, illetve a saját lakhelyünkön találjunk módot arra, hogy térdelve, egyénileg is és a családban is imádkozzunk. Tárd ki kezedet, nyisd meg szívedet az Úrnak. Kérd meg Őt, hogy erősítse meg a hitedet, erősítse meg a Benne való bizalmadat, erősítse meg a reményedet, erősítse meg a szeretetedet. Kérd Őt, hogy szívedben Isten szeretete uralkodjon. Kérd Őt, nyissa meg szívedet, hogy megismerd az Ő szeretetét, hogy megismerd az Irgalmas Atya szeretetét, aki feltétel nélkül szeret téged, hogy megnyílj ennek a napsugárnak, Isten szeretetének melegére.

Kedves barátaim, ez egy lehetőség, lehetőség arra, hogy felfedezzük az Eucharisztiát. Vannak olyan helyek, országok, ahol érthető okokból elmaradnak a szentmisék, hogy az emberek ne induljanak el, hogy minél több időt töltsenek otthon, hogy ily módon védekezzenek, és így ez betegség, ez a járvány megszűnjön. Számunkra ez nagy lehetőség arra, hogy felfedezzük az Eucharisztia értékét, hogy újra felfedezzük a szentgyónás szentségének értékét. Mert ezt is elfelejtettük vagy megszoktuk, és most, amikor nincs, akkor ez a hiány ébressze fel bennünk az Eucharisztia iránti éhséget, az Eucharisztia, a szentgyónás, a szentségimádás iránti szeretetet.

Íme, kedves barátaim, ez a kegyelem ideje. Nehéz idő, de a kegyelem ideje. Használjuk ki! Higgyünk az Úrnak, amikor azt mondja nekünk: Ne félj! És amikor majd elmúlik ez az idő, akkor lesz egy erőteljes tapasztalatunk arról, hogy a nehéz pillanatokban hittünk. És ez fog vezetni bennünket az életünk útján és meg fogjuk érteni, hogy lehetséges, lehetséges, lehetséges. Erre tanít bennünket a Szűzanya. Ő nem vesz el tőlünk minden nehézséget, nem azt mondja: én elveszek tőletek minden problémát. Nem! Ő azt mondja: szeretnélek megtanítani benneteket arra, hogy bensőleg erősek legyetek, hogy legyen erős hitetek, reményetek, szeretetek, és akkor majd képes leszel arra, hogy kitarts a nehéz pillanatokban, hogy türelmes légy, tudj reménnyel és hittel várni.

Kedves barátaim, szívből kívánom ezt nektek. Ez lehetőség, hogy elkezdjük élni a mi Édesanyánk üzeneteit, aki oly rég óta kér bennünket erre. Használjuk ki ezt az időt, kezdjük el ma!!!

forrás: medjugorje.hr

Fotó: Schwab Robin