A premontrei örökség

By 2020-04-22Egyéb

Imádság köré rendeződő élet – felelősségteljes időbeosztás – egészséges és hiteles tevékenységű közösség – emberek szolgálata: Krisztus szolgálata – só, kovász és világosság a világ számára – elkötelezettségben rejlő alkalmasság.

A premontrei szerzetesrend 2021-ben ünnepli fennállásának 900 éves évfordulóját.

Magyarországon már az alapító, Szent Norbert életében jelen voltak a premontreiek, sorsuk az ország történelmével összefonódott.

Mit csinálnak ma, a 21. században a rend tagjai? Kicsodák ők? Szerzetesek, papok és nővérek, akiknek ünnepélyes közösségi imádság, lelkipásztorkodás, tanítás és szegénygondozás jelöli meg életüket. Három éven át tartó munka lezárultának eredményeképpen készült el A premontrei örökség című, egész estés dokumentumfilmünk, mely megrendítő valóságában ábrázolja a rend közösségét, csendes és alázatos munkáját társadalmunk mindennapjaiban.

A Csornai Premontrei Prépostság, a Gödöllői Premontrei Apátság, a Váradhegyfoki Premontrei Prépostság és a Premontrei Női Kanonokrend tagjai, ők, szám szerint negyvenen alkotják a Magyar Premontrei Cirkáriát. Budapest, Csorna, Gödöllő, Keszthely, Nagykökényes, Nagyvárad, Szombathely, Türje, Zsámbék és több más kisebb település mondhatja magáénak rendházaikat, templomaikat, iskoláikat, szociális intézményeiket.

 

“Ad omne opus bonum parati – Minden jó ügyre készen!”

 

A premontrei rendi hivatás: Isten műve bennük; személyes döntésük életük Istennek való átadásában; az igazgyöngy megtalálása; mély istenkapcsolatuk jele; a norberti karizma megjelenése; a feltámadt Krisztus öröme. A liturgikus imádság: szerzetesi életük legfontosabb része a zsolozsma és a szentmise; a hit, a remény és a szeretet begyűjtése és átadása; az Isten imádása; biztos gyökér és otthon egy állandóan változó világban.

“Contemplata vivere et aliis tradere – Imádságból élni és azt másoknak átadni.”

A premontrei tanítás és nevelés: az imádság jelenléte az iskola falai között; missziós feladatok és a hitélet lehetőségeinek tárháza; színvonalas oktatás; magas szintű elvárások; megszólíthatóság és emberközelség; a társadalom és a családok mellé állás.

A szegények felé fordulás: érzékenység a közösségek problémáira; napközis gyermekek, iskolás fiatalok, rászoruló felnőttek és kiszolgáltatott idősek segítése; az élet hajótörötteinek gondozása.

A premontrei örökség című filmünk ezen értékeknek ad testet és bemutatja, hogy a rend tagjai hogyan valósítják meg ezeket az eszméket a mindennapokban. Stábunk három éven keresztül követte a közösségek életét, betekintést nyert a leghétköznapibb és legünnepibb alkalmaiba, így az eddiginél teljesebb képet kaphatunk a premontreiek országunkban betöltött szerepéről.

Érdekesség és szerencsés egybeesés, hogy filmünket pont a hivatások vasárnapján (húsvét negyedik vasárnapján) mutathatjuk be a közönségnek. Bár mindig és mindenben preferáljuk a személyes kapcsolatokat és a közönségtalálkozókat, a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel ettől a hagyománytól – a nyilvános vetítéstől – most eltérünk.

Bízunk abban, hogy a közreadott film értékes gyümölcsöket terem; otthonainkban, családi környezetben, nyugalomban való megtekintése új ajtókat nyit Istenre és a világra, s közelebb hozza az immár 900 éves premontrei rendet a 21. századi emberhez.

Örömmel hívunk most mindenkit legújabb filmünk online bemutatójára, mely 2020. május 3-án, 20.00 órától lesz.

Forrás: premontreiek.hu; shoeshine.hu